Nombre abonats
136.762
Nombre d'abonats bicing
Nombre d'usos mensuals
1.536.473
Nombre d'usos mensuals bicing
Nombre d'usos acumulats any 2021
14.735.512
Nombre d'usos acumulats any 2021
Temps mig de viatge
13.5 min
Temps mig de viatge amb bicicleta
Nombre de bicicletes
7000
Nombre de bicicletes
Mitja d'usos per bicicleta i dia
7,08
Mitja d'usos per bicicleta i dia
Km recorreguts per bici al mes
1.163,55
Km recorreguts per bici al mes
Media de bicicletas reparadas al día
294
Mitja de bicicletes reparades al dia
Nombre d' estacions
519
Nombre d' estacions
Visites mensuals a la web
40.472
Visites mensuals a la web
Seguidors a Twitter
10.174
Seguidors a Twitter
Seguidors a Facebook
48.365
Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
6.920
Seguidors a Instagram
icona dock
42 - C/ CIUTAT DE GRANADA, 168 / AV. DIAGONAL
714 usos/dia
icona dock
80 - C/ ENRIC GRANADOS, 35
628 usos/dia
icona dock
29 - C/ PROVENÇA, 388-39029 - C/ PROVENÇA, 388-390
617 usos/dia