Nombre abonats
130.350
Nombre d'abonats setembre 2021
Nombre d'usos mensuals
1.338.316
Nombre d'usos mensuals setembre 2021
Nombre d'usos acumulats any 2020
12.104.987
Nombre d'usos acumulats any 2020
Temps mig de viatge
13,6 min
Temps mig de viatge amb bicicleta
Nombre de bicicletes
7000
Nombre de bicicletes
Mitja d'usos per bicicleta i dia
6.37
Mitja d'usos per bicicleta i dia (setembre 2021)
Km recorreguts per bici al mes
407,85
Km recorreguts per bici al mes (març 2021)
Media de bicicletas reparadas al día
294,8
Mitja de bicicletes reparades al dia (setembre 2021)
Nombre d' estacions
519
Nombre d' estacions
Visites mensuals a la web
40.472
Visites mensuals a la web
Seguidors a Twitter
10.011
Seguidors a Twitter
Seguidors a Facebook
49.182
Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
6.307
Seguidors a Instagram
icona dock
42 - C/ Ciutat de Granada, 168 / Av. Diagonal
451 usos/dia
icona dock
29 - C/ Provença, 388-390
450 usos/dia
icona dock
79 - Plaça Universitat
439 usos/dia