Nombre abonats
148.177
Nombre d'abonats bicing
Nombre d'usos mensuals
1.207.410
Nombre d'usos mensuals bicing
Nombre d'usos acumulats anuals
17.673.499
Nombre d'usos acumulats anuals
Temps mig de viatge
13.5 min
Temps mig de viatge amb bicicleta
Nombre de bicicletes
7100
Nombre de bicicletes
Mitja d'usos per bicicleta i dia
5,50
Mitja d'usos per bicicleta i dia
Km recorreguts per bici al mes
736,65
Km recorreguts per bici al mes
Media de bicicletas reparadas al día
294
Mitja de bicicletes reparades al dia
Nombre d' estacions
519
Nombre d' estacions
Visites mensuals a la web
40.472
Visites mensuals a la web
Seguidors a Twitter
10.174
Seguidors a Twitter
Seguidors a Facebook
47.000
Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
7.197
Seguidors a Instagram
icona dock
42 - C/ CIUTAT DE GRANADA, 168 / AV. DIAGONAL
845 usos/dia
icona dock
80 - C/ ENRIC GRANADOS, 35
663 usos/dia
icona dock
29 - C/ PROVENÇA, 388-39029 - C/ PROVENÇA, 388-390
630 usos/dia